BỘ ĐIỀU CHỈNH CLO VÀ PH TRONG NƯỚC

* Code: 33512

* Tự động điều chỉnh nồng độ Clo và chỉ số pH của bể bơi với dải đo rộng
* Bao gồm 01 điện cực đo Clo và 01 điện cực đo pH
* Đồng bộ các phụ kiện cho việc lắp đặt, hiệu chỉnh và vận hành.