SÀO NHÔM BỂ BƠI

* Code: 01363
* Sào nhôm dài 6.5-13m, kiểu ống lồng