BỘ THIẾT BỊ VÊ SINH BỂ BƠI

bộ thiết bị vệ sinh bể bơi đầy đủ bao gồm :

1 . sào nhôm các lại kích thước 5, 7, 9, 15, m

2 . ống mềm hút vệ sinh bể bơi , 9, 12, 15, 30m

3, vợt rác , dùng để vợt các vật bẩn trên bể có 2 loại

4. bàn hút bánh xe , 8 và 4 bánh 

5 . hộp thử nước bể bơi đo nồng độ hóa chất trong nước.