HỘP THỬ NƯỚC TESTKISS

* Code: 25353
* Dùng để đo nồng độ Clo và độ pH bằng tay