ĐIỆN PHÂN MUỐI

* Code: 34625
* Bộ điện phân muối ra Clo khử trùng nước
* Up to 60m3, Chlorine: 11,3g/h