BỘ NGƯỢC DÒNG 3HP

* Code: 35375
* Bộ bơi ngược dòng bao gồm: Bơm 3HP(2,2kw)/220V/50Hz, hộp điều khiển