BỘ NGƯỢC DÒNG 380V

* Code: 35376
* Bộ bơi ngược dòng bao gồm: Bơm 3HP(2,2kw)/380V/50Hz, hộp điều khiển