Bộ bơi ngược dòng

BỘ NGƯỢC DÒNG 380V

* Code: 35376 * Bộ bơi ngược dòng bao gồm: Bơm 3HP(2,2kw)/380V/50Hz, hộp điều khiển 

BỘ NGƯỢC DÒNG 4,5HP

* Code: 35377 * Bộ bơi ngược dòng bao gồm: Bơm 4,5HP(3,3kw)/380V/50Hz, hộp điều khiển, mặt ốp và vòi phun

BỘ NGƯỢC DÒNG 3HP

* Code: 35375 * Bộ bơi ngược dòng bao gồm: Bơm 3HP(2,2kw)/220V/50Hz, hộp điều khiển