BỘ BÀO MÒN HÓA CHẤT BÁN TỰ ĐỘNG

* Code: 24429
* Bộ bào mòn hóa chất tự động dùng để bào mòn Clorin dạng viên để khử trùng nước bể bơi