BIẾN ÁP 300W/12V

* Code: 00384
* Biến áp  300 VA from 220V to 12V

BÀI VIẾT LIÊN QUAN