BIẾN ÁP 100W/12V

* Code: 00383
* Biến áp  130 VA from 220V to 12V

BÀI VIẾT LIÊN QUAN